آموزش تعریف و استفاده از متغیرها در زبان PHP


آموزش تعریف و استفاده از متغیرها در زبان PHP :

همانطور که می دانید، متغیرها، فضاهایی در حافظه برای نگهداری اطلاعات هستند.
در زبان PHP، یک متغیر با کاراکتر $ شروع شده و پس از آن بایستی نام متغیر را تعیین کرد. مثال های عملی زیر، نحوه انجام کار را نشان می دهند.

              

پس از اجرا شدن قطعه کد مثال فوق، متغیر $txt مقدار متنی یا Hello world! را خواهد داشت، متغیر $x مقدار 5 و متغیر $y نیز شامل مقدار 10.5 می شود.

نکته کاربردی :

در هنگام تعریف متغیرهای متنی در زبان PHP، بایستی مقدار آن ها را بین دو ” ” قرار دهید.

نکته کاربردی :

بر خلاف سایر زبان های برنامه نویسی رایج، زبان PHP دستور خاصی برای تعریف متغیرها ندارد. هر متغیر، به محض مقداردهی شدن، ایجاد شده و قابل استفاده خواهد بود.

راهنمایی:

در درس بعدی، به آموزش کامل دستور echo در PHP و چاپ اطلاعات در خروجی خواهیم پرداخت.

نکته :

شما می توانید متغیرهای محلی Local Variables با نام های یکسان در توابع مختلف داشته باشید. زیرا یک متغیر محلی یا Local فقط درون تابع خود شناسایی شده و قابل استفاده است.

نکته :

متغیر x در کد مثال فوق، همچنان یک متغیر محلی یا local برای تابع فوق محسوب شده و در سایر تابع ها قابل استفاده نیست.

دیدگاهتان را بنویسید