آموزش مثال عملی کار با فرم در PHP


: آموزش کامل مثال عملی کار با فرم ها در PHP :

در این درس به مرور مجدد و کلی مثال کار با فرم در PHP که در چند درس گذشته با آن کار کردیم، خواهیم پرداخت. همچنین به آموزش نحوه نگه داشتن اطلاعات در کادرهای ورودی فرم (input fields) در هنگام کلیک کاربر بر روی دکمه ارسال یا submit فرم می پردازیم.

آموزش نگهداری اطلاعات (values) در فرم های PHP :

برای نمایش مقادیر یا values در کادرهای ورود اطلاعات (input fields) در زمانی که کاربر بر روی دکمه ارسال فرم یا submit کلیک کند، یک تیکه کد اسکریپت PHP را درون خاصیت values کادرهای متن name، email و website اضافه می کنیم.
در فیلد توضیح یا Comment که به صورت کادر متن چندخطی textarea است، کد اسکریپت PHP را بین تگ باز و بسته قرار می دهیم.
کدهایی که به تگ های فوق اضافه کردیم، مقدار یا value متغیرهای $name، $email، $website و $comment را نمایش خواهند داد.
همچنین برای نمایش این که کدام گزینه از دکمه های رادیویی Radio Button مربوط به جنسیت کاربر یا Gender انتخاب شده است، بایستی با خاصیت cheched این کنترل کار کنیم (دقت کنید که در این نوع کنترل مقدار value آن ها را کنترل نمی کنیم).
نحوه نمایش اطلاعات متغیرها در فرم مثال PHP در کد زیر نشان داده شده است :

 Name:   E-mail:   Website:   Comment:   Gender: Female Male       

مثال کامل کار با فرم های وب در PHP :

خروجی مثال کار با فرم ها در PHP به صورت زیر خواهد بود؛ برای مشاهده کارکرد فرم، اقدام به ورود اطلاعات نمایید :

Name: *

E-mail: *

Website:

Comment:

Gender: Female Male *

دیدگاهتان را بنویسید