آموزش محدود کردن اطلاعات (Limit Data) در MySQL


آموزش محدود کردن اطلاعات (Limit Data) در MySQL :

MySQL عبارت LIMIT را برای محدودکردن تعداد رکوردهای خوانده شده و یا تعیین شمار رکوردهای مورد نظر جهت خواندن، در اختیارمان قرار داده است.
عبارت LIMIT، مدیریت چندین صفحه اطلاعات رکوردهای خوانده شده و امکان صفحه بندی اطلاعات در SQL را فراهم کرده است. این ابزار در هنگام کار با جدول های اطلاعاتی بزرگ، بسیار کاربرد دارد.

نکته :

خواندن و بازگرداندن حجم زیادی از رکوردها در یک دستور، می تواند کارایی سیستم را به شدت کاهش دهد.

دیدگاهتان را بنویسید