آموزش مدیریت خطا Exception در PHP


آموزش کار با استثناء ها (Exception) در زبان PHP:

>

استثناءها (Exception) در زبان PHP، برای تغییر فرایند اولی برنامه یا اسکریپت، در زمانی که یک خطای خاصی رخ دهد، استفاده می شوند.
در این درس به آموزش کار با Exception و نحوه مدیریت خطا در برنامه خواهیم پرداخت.

یک استثناء یا Exception چیست؟

همزمان با ارائه نسخه جدید PHP5، یک راه جدید شی گرا (object oriented) برای مدیریت خطاها یا errors برنامه معرفی شد.
مدیریت استثناءها (Exception handling) برای تغییر روند اجرای برنامه در زمانی که یک خطای خاص (exceptional) رخ دهد، استفاده می شود. این شرط یا خطای خاص را Exception می گویند.
در لیست زیر، مراحل عادی که در هنگام فعال شدن یک Exception رخ می دهد، به ترتیب بیان شده است :

  • وضعیت جاری کد برنامه ذخیره می شود.
  • اجرای کد برنامه به تابع دلخواه و تعیین شده ای که وظیفه مدیریت Exception را دارد، سوئیچ می کند.
  • برحسب شرایط، مدیریت کننده کد برنامه یا handler، ممکن است اجرای کد را از نقطه ای که ذخیره کرده شروع نماید، یا این که اجرای کل برنامه را متوقف نموده و یا ادامه اجرای برنامه ای مشخص شده در کد از سر گیرد.

در این درس، متدهای مختلف مدیریت Exception را به شرح زیر بررسی خواهیم کرد :

  • نحوه ساده استفاده از Exception.
  • طراحی یک مدیریت کننده Exception Handler دلخواه.
  • مدیریت خطاهای چندگانه یا Multiple exception.
  • طراحی و تنظیم یک مدیریت کننده سطح بالا خطا یا top level exception.
نکته:

از Exception فقط بایستی در صورت بروز یک خطای خاص استفاده نموده و نمی توان از آن ها برای پرش از یک نقطه خاص در کد به نقطه دیگر استفاده کرد.

توجه :

اگر یک خطا یا exception را ارسال می کنید (throw) حتما بایستی آن را دریافت (cathch) کنید.

دیدگاهتان را بنویسید