آموزش مدیریت فایل در PHP


آموزش مدیریت فایل ها در صفحات PHP

مدیریت فایل ها (File Handling) یک بخش بسیار مهم از نرم افزار تحت وب می باشد. در بسیاری از موارد نیاز دارید یک فایل را برای اهداف مختلف خوانده و پردازش کنید.

آموزش دستکاری فایل ها در PHP :

زبان PHP دارای توابع مختلفی برای اموری مانندایجاد٬ خواندن٬ آپلود کردن و ویرایش فایل ها می باشد.

راهنمایی:

در هنگام دستکاری و کار با فایل ها بسیار مراقب باشید!

دیدگاهتان را بنویسید