آموزش مدیریت فرم Form در PHP


آموزش مدیریت فرم ها Form در PHP :

متغیرهای سراسری ویژه variables $_POST superglobal و $_GET برای جمع آوری اطلاعات فرم ها در زبان PHP به کار می روند.
کد مثال عملی زیر، یک فرم ساده HTML Form با دو کادر ورود اطلاعات (input fields) و یک دکمه ارسال اطلاعات (submit button) را نشان می دهد. به ساختار کلی آن نگاهی می اندازیم :

    
Name:
E-mail:

هنگامی که کاربر اطلاعات لازم را در کادرهای متنی فرم فوق وارد نموده و دکمه “submit” را برای ارسال اطلاعات کلیک می کند با اطلاعات فرم به فایل “welcome.php” که در خاصیت action تگ فرم

تعیین شده است، ارسال می شوند. از روش HTTP POST برای ارسال اطلاعات در مثال فوق استفاده شده است.
برای نمایش اطلاعات ارسال شده، می توانید به صورت زیر از دستور echo استفاده نمایید. کد فایل “welcome.php” به صورت زیر می باشد :

    Welcome 
Your email address is:

و خروجی صفحه فوق هم به صورت زیر خواهد بود :

 Welcome John Your email address is john.doe@example.com       

با به کار بردن روش HTTP GET برای ارسال اطلاعات، همانند کد مثال زیر، نتیجه مشابهی حاصل خواهد شد :

     Name: 
E-mail:

البته کد فایل “welcome.php” در حالت دوم به صورت زیر است :

    Welcome 
Your email address is:

کد هر دو مثال فوق، نسبتا ساده هستند. اما در اصل، مهم ترین چیز را فراموش کرده ایم! شما بایستی اطلاعات فرم را قبل از ارسال تا اعتبارسنجی یا validate کنید تا از ارسال کدهای مخرب به سرور جلوگیری نمایید.

راهنمایی مهم

در هنگام پردازش اطلاعات فرم های PHP به امنیت یاsecurity اطلاعات بسیار دقت کنید.

نکته مهم :

اطلاعات مهم و حیاتی مثل رمز عبور، نام کاربری و … را نبایستی با روش GET ارسال کرد.

راهنمایی :

اکثر برنامه نویسان از روش POST برای ارسال اطلاعات فرم ها استفاده می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید