آموزش وارد کردن چند رکورد همزمان در MySQL


آموزش وارد کردن چندین رکورد همزمان در MySQL :

برای وارد کردن اطلاعات چندین رکورد به صورت همزمان و یا اجرای چند دستور SQL با هم، بایستی از تابع mysql_multi_query() در MySQL استفاده کرد.
در کد مثال عملی زیر، 3 رکورد را در جدول “MyGuests” وارد کرده ایم :

کد مثال MySQLi شی گرا :

 connect_error) {   die("Connection failed: " . $conn->connect_error); }  $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com');"; $sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) VALUES ('Mary', 'Moe', 'mary@example.com');"; $sql .= "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) VALUES ('Julie', 'Dooley', 'julie@example.com')"; if ($conn->multi_query($sql) === TRUE) {   echo "New records created successfully"; } else {   echo "Error: " . $sql . "
" . $conn->error; } $conn->close(); ?>

نکته:

هر دستور SQL را بایستی با کاراکتر از یکدیگر جدا نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *