آموزش وارد کردن ( Insert ) اطلاعات در MySQL


آموزش وارد کردن اطلاعات Data) (Insert در MySQL :

پس از این که یک پایگاه داده (database) و جدول (table) درون آن را ایجاد کردید، می توانید اقدام به وارد کردن اطلاعات (Insert Data) نمایید.
در لیست زیر، برخی از قوانین مهم در هنگام وارد کردن اطلاعات در MySQL را بیان کرده ایم :

 • کد SQL یا (SQL query) را بایستی درون کدهای PHP قرار دهید.
 • مقادیر متنی یا String در دستورات SQL query بایستی داخل دو “ “ قرار بگیرند.
 • مقادیر عددی را بایستی بدون “ “ قرار دهید (به صورت ساده ).
 • کلمه کلیدی Null نیز نباید بین دو “ “ قرار گیرد.

از دستور INSERT INTO همانند کد زیر برای وارد کردن تعدادی رکورد جدید درون جدول MySQL Table استفاده می شود :

 INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...) VALUES (value1, value2, value3,...)         

برای آشنایی کامل با دستورات SQL، به بخش آموزش زبان SQL سایت تحلیل داده بروید.
در درس قبلی، یک جدول خالی به نام “MyGuests” را با چهار ستون “id”، “firstname”، “lastname” و “reg data” ایجاد کردیم. حال می خواهیم این جدول را با اطلاعات مورد نظرمان پر کنیم.

نکته:

اگر یک ستون به صورت افزایش خودکار (AUTO_INCREMENT) مثل ستون (”id”) تعریف شده باشد یا حاوی یک برچسب زمانی یا TIMESTAMP مثل ستون (“reg_data”) باشد، نیازی نیست در دستور SQL مقداری جهت آن تعیین کنید. برنامه MySQL به صورت خودکار این نوع ستون ها را مقداردهی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید