آموزش ویدیویی طراحی وب HTML و CSS قسمت دوم

دانلود ویدیو

 

 

شروع کد نویسی در HTML:

در این جلسه با دستورات زیر آشنا می شوید.

 <!DOCTYPE html> <html>  <head> 	<title> اولین صفحه وب </title>  </head>  <body>   <h1> heading 1 </h1>   <h2> heading 2 </h2>   <h3> heading 3 </h3>   <h4> heading 4 </h4>   <h5> heading 5 </h5>   <h6> heading 6 </h6>  </body> </html>

 

دیدگاهتان را بنویسید