آموزش کار با عملگرها یا operators در زبان PHP


آموزش کار با عملگرها یا operators در زبان PHP :

از عملگرها یا operators در زبان PHP، برای انجام عملیات های ریاضی یا مقایسه ای بر روی متغیرها و مقادیر استفاده می شود. در زبان PHP، عملگرها به گروه های زیر تقسیم می شوند که در ادامه به تشریح کامل هر یک از آن ها خواهیم پرداخت :

  • عملگرهای حسابی یا Arithmetic
  • عملگرهای انتصابی یا Assignment Operators
  • عملگرهای مقایسه ای یا Comparison Operators
  • عملگرهای کاهنده یا افزاینده Increment/Decrement
  • عملگرهای متنی یا String Operators

دیدگاهتان را بنویسید