آموزش کار زمان و ساعت PHP – آموزش تابع Date و Time PHP


آموزش کار با تاریخ (Date) و ساعت (Time) در PHP:

از تابع date() در زبان PHP برای قالب بندی و کار با تاریخ (Date) و یا ساعت (Time) استفاده می شود.
درواقع تابع date() در PHP، یک متغیرزمانی را به فرمتی قابل خواندن و استفاده تبدیل می کند. ساختار کلی تابع date() در PHP به صورت زیر است :

  date(format,timestamp)              
  • form : پارامتر format قالب بندی کلی برچسب زمانی یا timestamp را تعیین کرده و اجباری (Requierd) است.
  • timestamp : این پارامتر برچسب زمانی (مقدار تاریخ و ساعت) را برای متغیر تعیین می کند. این پارامتر اختیاری (optional) بوده و مقدار پیش فرض آن تاریخ و ساعت جاری سیستم است.
نکته:

یک برچسب زمانی (timestamp) یک متغیر یا سلسله کاراکترهای پشت سر همی است که تاریخ و ساعت مورد نظر را در یک فرمت کلی نشان می دهد.

نکته مهم:

توجه داشته باشید که تابع date() تاریخ و ساعت جاری سرور را نشان می دهد نه کامپیوتر کلاینت کاربر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *