آموزش basename در PHP

آموزش کار با تابع ()basename در PHP

تابع ()basename در PHP دارای آدرس کامل باشد اسم فایل را کامل بر می گرداند .

دستور استفاده از تابع ()basename در PHP

string basename ( string $path [, string $suffix] );

شرح کاربرد تابع ()basename در PHP

اگر یک رشته دربردارنده ی آدرس کامل (path) یک فایل را به آن ارسال کنید، تابع ()basename در PHP اسم فایل را از آدرس کامل برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()basename در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 path (پارامتر الزامی)
آدرس کامل فایل که به صورت یک رشته به تابع ارسال می شود.

2 suffix(پارامتر اختیاری)
پارامتر حاضر یک پسوند فایل مشخص می کند.
در صورتی که اسم فایل نیز به پسوند مورد نظر ختم شود، پسوند نمایش داده نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *