آموزش cal to jd در PHP


آموزش کار با تابع ()cal_to_jd در PHP

تابع ()cal_to_jd در PHP به عنوان گاه شمار استفاده می شود .

دستور استفاده از تابع ()cal_to_jd در PHP

cal_to_jd ( $calendar, $month, $day, $year );

شرح کاربرد تابع ()cal_to_jd در PHP

تابع ()cal_to_jd در PHP یک تاریخ در تقویم تعیین شده (مقدار آرگومان $calendar) را به شمارش روز جولی برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامترهای مربوطه و شرح کاربرد آن

1 calendar(پارامتر الزامی) تقویمی که تبدیل از آن انجام می شود. مقادیر مجاز تقویم عبارتند از:

  • CAL_GREGORIAN
  • CAL_JULIAN
  • CAL_JEWISH
  • CAL_FRENCH
2 month(پارامتر الزامی)
مقدار ماه در تقویم مشخص شده.

3day (پارامتر الزامی)
مقدار روز در تقویم مشخص شده.

4year(پارامتر الزامی)
مقدار سال در تقویم مشخص شده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *