آموزش chdir در PHP


آموزش کار با تابع ()chdir در PHP

تابع ()chdir در PHP پوشه ی جاری PHP را به پوشه ی ارسال شده به عنوان پارامتر تغییر می دهد.

دستور استفاده از تابع ()chdir در PHP

bool chdir ( string $directory )

شرح کاربرد تابع ()chdir در PHP

این تابع همان طور که از اسم آن پیداست، پوشه ی جاری PHP را به پوشه ی ارسال شده به عنوان پارامتر تغییر می دهد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()chdir در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 directory(پارامتر الزامی)
پوشه ی جدید که قرار است پوشه ی جاری پروسه PHP شود.

دیدگاهتان را بنویسید