آموزش class exists در PHP


آموزش کار با تابع ()class_exists در PHP

تابع ()class_exists بررسی می کند آیا کلاس ارائه شده به عنوان پارامتر در php از قبل تعریف شده و وجود خارجی دارد یا خیر .

دستور استفاده از تابع ()class_exists در PHP

class_exists ( $class_name [,$autoload] );

شرح کاربرد تابع ()class_exists در PHP

این تابع بررسی می کند آیا کلاس ارائه شده به عنوان پارامتر از قبل تعریف شده و وجود خارجی دارد یا خیر. چنانچه (اسم) کلاس ارسال شده در قالب class_name از قبل تعریف شده باشد، مقدار TRUE و در غیر این صورت FALSE را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()class_exists در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 class_name(پارامتر الزامی)
اسم کلاسی که وجود یا عدم وجود آن بررسی می شود.

2 autoload(پارامتر اختیاری)
یک پارامتر که مشخص می کند آیا autoload__ به صورت خودکار و پیش فرض فراخوانی شود یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *