آموزش clearstatecache در PHP

آموزش کار با تابع ()clearstatecache در PHP

تابع ()clearstatecache در PHP به توسعه دهنده این امکان را می دهد که به راحتی حافظه کش را تخلیه و آزاد نماید .

دستور استفاده از تابع ()clearstatecache در PHP

void clearstatcache ( void );

شرح کاربرد تابع ()clearstatecache در PHP

هنگامی که توسعه دهنده توابعی نظیر stat()،lstat() یا هر تابع دیگری که برای مدیریت فایل استفاده می شود را فراخوانی می کند، زبان PHP اطلاعات بازگشتی تابع را جهت انجام سریع تر عملیات به طور موقت ذخیره می کند. با این حال در برخی شرایط توسعه می بایست اطلاعات ذخیره شده را از حافظه ی کش حذف کند.
توسعه دهنده می تواند با استفاده از ()clearstatecache در PHP به راحتی اطلاعات ذخیره شده درباره ی فایل را از حافظه ی کش حذف نماید.

پارامترهای ارسالی به تابع ()clearstatecache در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 void
NA

دیدگاهتان را بنویسید