آموزش compact در PHP


آموزش کار با تابع ()compact در PHP

تابع ()compact در PHP می تواند تعداد متفاوتی پارامتر ورودی بگیرد .

دستور استفاده از تابع ()compact در PHP

compact($var1, $var2...);

شرح کاربرد تابع ()compact در PHP

تابع ()compact در PHP می تواند تعداد متفاوتی پارامتر ورودی بگیرد. هر پارامتر می تواند یک رشته دربردارنده ی اسم متغیر باشد یا آرایه ای متشکل از اسم متغیرهای مورد نظر باشد.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1var1(پارامتر الزامی)
می تواند رشته ای حاوی اسم متغیر مورد نظر و یا آرایه ای متشکل از اسم متغیرها باشد.

2var2(پارامتر اختیاری)
می تواند رشته ای حاوی اسم متغیر و یا آرایه ای متشکل از متغیرها باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *