آموزش date default timezone set در PHP


آموزش کار با تابع ()date_default_timezone_set در PHP

تابع ()date_default_timezone_set در PHP منطقه ی زمانی پیش فرض که تمامی توابع کار با تاریخ و زمان در اسکریپت جاری از آن استفاده می کنند را تنظیم و مقداردهی می کند.

دستور استفاده از تابع ()date_default_timezone_set در PHP

bool date_default_timezone_set ( string $timezone_identifier )

شرح کاربرد تابع ()date_default_timezone_set در PHP

تابع جاری منطقه ی زمانی پیش فرض که تمامی توابع کار با تاریخ و زمان در اسکریپت جاری از آن استفاده می کنند را تنظیم و مقداردهی می کند.

پارامتر ارسالی به تابع ()date_default_timezone_set در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 timezone_identifier
یک رشته حاوی اسم معتبر منطقه ی زمانی مورد نظر

دیدگاهتان را بنویسید