آموزش date offset get در PHP


آموزش کار با تابع ()date_offset_get در PHP

تابع ()date_offset_get در php اختلاف زمانی ساعت تابستانی و زمستانی را برمی گرداند.

دستور استفاده از تابع ()date_offset_get در php

int date_offset_get ( DateTime $object )

int DateTime::getOffset ( void )

شرح کاربرد تابع ()date_offset_get در php

دو تابع ذکر شده اختلاف زمانی ساعت تابستانی و زمستانی (daylight saving time offset) را برمی گرداند. لازم به ذکر است که دو تابع نام برده دارای کاربردی یکسان بوده و می توانند جایگزین یکدیگر شوند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()date_offset_get در php

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 object(پارامتر الزامی)
آبجکت ورودی از جنس کلاس DateTime که مقدار تاریخ در آن کپسوله شده و به عنوان آرگومان به تابع ارسال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید