آموزش date parse در PHP


آموزش کار با تابع ()date_parse در PHP

تابع()date_parse در PHP ، در خروجی یک آرایه ی متناظر برمی گرداند که اطلاعات دقیق مقدار تاریخ را برمی گرداند.

دستور استفاده از تابع ()date_parse در PHP

array date_parse ( string $date );

شرح کاربرد تابع ()date_parse در PHP

این تابع در خروجی یک آرایه ی متناظر (associative یا کلید -مقدار) برمی گرداند که اطلاعات دقیق مقدار تاریخ را برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()date_parse در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 date(پارامتر الزامی)
مقدار تاریخ در یک قالب یا فرمت معتبر که به عنوان آرگومان به تابع فرستاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید