آموزش error log در PHP


آموزش کار با تابع ()error_log در PHP

تابع ()error_log در PHP پیغام خطای رخ داده در اسکریپت PHP را به فایل گزارش خطاها (error log)، پورت TCP یا به ایمیل کاربر ارسال می کند.

دستور استفاده از تابع ()error_log در PHP

bool error_log ( string $message [, int $message_type [, string $destination [, string $extra_headers]]] )

شرح کاربرد تابع ()error_log در PHP

این تابع پیغام خطای رخ داده در اسکریپت PHP را به فایل گزارش خطاها (error log)، پورت TCP یا به ایمیل کاربر ارسال می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()error_log در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 message
پیغام خطای رخ داده که باید ذخیره شود را مشخص می کند.

2 message_type
مشخص می کند که خطا کجا باید فرستاده و ذخیره شود. دارای چندین حالت زیر می باشد:
0 – Default – خطای رخ داده، بسته به تنظیمات error_log تعیین شده در فایل php.ini، به سیستم گزارش گیری سرور یا یک فایل متعارف مقیم در سرور فرستاده شده و در آن ذخیره می شود.
1 – خطای مربوطه توسط ایمیل به آدرس تعیین شده در پارامتر destination ارسال می شود. لازم به ذکر است که تنها این حالت از پارامتر headers استفاده می کند.
2 – خطای رخ داده از طریق سیستم خطایابی PHP و اتصالی که برای این منظور برقرار شده، ارسال می شود. این پارامتر تنها در ویرایش 3 زبان PHP قابل استفاده می باشد.
3 – خطای مورد نظر به همراه فایلی که خطا در آن رخ داده ارسال شده است.

3 destination
نشانگر آدرس و مقصدی که خطا به آن ارسال می شود، می باشد. این پارامتر به مقدار و نوع پارامتر message_type بستگی دارد.

4 extra_headers
این پارامتر آدرس های اضافی مانند Cc، From، Bcc را زمانی که پیغام خطا از طریق ایمیل ارسال می شود مشخص می کند. این پارامتر تنها زمانی بکار می رود که مقدار آرگومان message_type بر روی 1 تنظیم شده باشد. این ارسال خطا از همان تابع داخلی که تابع mail() از آن استفاده می کند، بهره می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید