آموزش fclose در PHP

آموزش کار با تابع ()fclose در PHP

تابع ()fclose در PHP پارامتر handle فایل را می بندد .

دستور استفاده از تابع ()fclose در PHP

bool fclose ( resource $handle );

شرح کاربرد تابع ()fclose در PHP

تابع ()fclose در PHP فایلی که در قالب پارامتر $handle به تابع فرستاده شده را می بندد.

پارامترهای ارسالی به تابع ()fclose در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 handle
این پارامتر حاوی اسم فایل با پسوند خاص می باشد که قبلا تابع fopen() یا fsockopen() آن را باز کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید