آموزش fgetss در PHP

آموزش کار با تابع ()fgetss در PHP

تابع ()fgetss در PHP تمامی تگ های HTML و PHP را که از سینتکس می خواند از آن حذف می نماید .

دستور استفاده از تابع ()fgetss در PHP

               string fgetss ( resource $handle [, int $length [, string $allowable_tags]] );             

شرح کاربرد تابع ()fgetss در PHP

تابع ()fgetss در PHP عملکردی مشابه ()fgets دارد، با این تفاوت که تمامی تگ های HTML و PHP را از متنی (محتوا) که می خواند حذف می نماید.

پارامترهای ارسالی تابع ()fgetss در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 handle
فایلی که قرار است یک خط از محتوای آن خواند شود. این فایل بایستی قبلا توسط یکی از توابع fopen() یا fsockopen() باز و هنوز در اثر فراخوانی fclose() بسته نشده باشد.

2 length
طول داده ها بر حسب بایت که باید از فایل بازگردانی شود را مشخص می کند.

3 allowable_tags
شما می توانید به واسطه ی پارامتر سوم، تگ هایی که نمی خواهید از متن حذف شوند را مشخص نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید