آموزش file در PHP

آموزش کار تابع با ()file در PHP

دستور استفاده از تابع ()file در PHP

 array file ( string $filename [, int $flags [, resource $context]] );             

شرح کاربرد تابع ()file در PHP

تابع ()file در PHP کل محتوای فایل را خوانده و در قالب یک آرایه ذخیره می کند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()file در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 filename
آدرس یا اسم فایل مورد نظر

2 flags
این پارامتر اختیاری بوده و می تواند ترکیبی از یک یا چند ثابت زیر باشد:

 • FILE_USE_INCLUDE_PATH – فایل مورد نظر را در پوشه یا دایرکتوری include_path جستجو کرده و از آن استفاده می کند.
 • FILE_IGNORE_NEW_LINES – در صورت ارسال مقدار جاری به پارامتر، المان های آرایه به صورت پشت سرهم در یک خط درج می شود.
 • FILE_SKIP_EMPTY_LINES – خطوط خالی از محتوای فایل را نادیده گرفته و آن ها را در خروجی لحاظ نمی کند.
 • FILE_TEXT – محتوای فایل به صورت متن خوانده شده و با الگوریتم UTF-8 کدگذاری و در خروجی برگردانده می شود. توسعه دهنده می تواند با ایجاد یک context اختصاصی، الگوریتم کدگذاری دیگری برای کاراکترها تعریف کند. لازم به ذکر است که این پارامتر همراه با پارامتر FILE_BINARY قابل استفاده نبوده و تنها از ویرایش 6.0 به بعد زبان PHP قابل استفاده می باشد.
 • E_BINARY – محتوای فایل با فرمت باینری خوانده می شود. FILE_BINARY مقدار پیش فرض پارامتر بوده و همراه با FILE_TEXT قابل استفاده نمی باشد. این flag از ویرایش 6.0 به بعد زبان PHP قابل استفاده می باشد.
3 context
context فایل که خروجی تابع stream_context_create() را مشخص می کند. context عبارتند از تعدادی گزینه که قابلیت تنظیم عملکرد و رفتار stream (جریان بایت ها حاوی اطلاعات فایل) را فراهم می آورد (برای مثال محتوای فایل چگونه کدگذاری شوند).

دیدگاهتان را بنویسید