آموزش file exists در PHP

آموزش کار با تابع ()file_exists در PHP

تابع ()fgetss در PHP تمامی تگ های HTML و PHP را که از سینتکس می خواند از آن حذف می نماید .

دستور استفاده از تابع ()file_exists در PHP

               bool file_exists ( string $file_open );             

شرح کاربرد تابع ()file_exists در PHP

تابع ()file_exists در PHP بررسی می کند آیا فایل یا پوشه ی مورد نظر وجود خارجی دارد یا خیر.

پارامترهای ارسالی به تابع ()file_exists در PHP

شماره ی پارامترپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 file_open
آدرس فایل یا پوشه ی مورد نظر را مشخص می کند.

دیدگاهتان را بنویسید