آموزش krsort در PHP


آموزش کار با تابع ()krsort در PHP

تابع ()krsort در PHP آرایه ها را براساس کلید به صورت نزولی مرتب می کند .

دستور استفاده از تابع ()krsort در PHP

krsort ( $array, $sort_flag );

شرح کاربرد تابع ()krsort در PHP

تابع ()key در PHP همان طور که از اسم آن پیدا است، کلید المان عضو در آرایه را از محل اشاره گر داخلی جاری (مکان قرارگیری جاری اشاره گر) برمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ای که مقادیر آن ها بر اساس کلید به صورت نزولی مرتب سازی می شود.

2 sort_flag(پارامتر اختیاری)
نحوه ی مرتب سازی المان های آرایه (و اینکه بر اساس کدام نوع باید مقایسه و مرتب سازی المان ها انجام شود) را مشخص می کند. مقادیر ممکن عبارتند از:

  • SORT_REGULAR – Default – در مرتب سازی المان های آرایه نوع داده ای مقادیر را دستکاری نمی کند و آن ها را همان طور که هستند sort می نماید.
  • SORT_NUMERIC – مقادیر المان های آرایه را مانند مقادیر عددی (بر اساس ترتیب عددی) مرتب سازی می کنند.
  • SORT_STRING – المان های آرایه را مانند رشته مرتب سازی می کند.
  • SORT_LOCALE_STRING – مقادیر را مانند مقادیر رشته ای بر اساس تنظیمات زبان محلی مرتب سازی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *