آموزش natsort در PHP


آموزش کار با تابع ()natsort در PHP

تابع ()natsort در PHPیک الگوریتم مرتب سازی که رشته متشکل از حرف و عدد را مرتب می کند و پیاده سازی نموده و رابطه ای بین مقادیر و کلید ایجاد می نماید .

دستور استفاده از تابع ()natsort در PHP

natsort ( $array );

شرح کاربرد تابع ()natsort در PHP

تابع ()natsort در PHP یک الگوریتم مرتب سازی که رشته های متشکل از حرف و عدد را مانند انسان مرتب می کند، پیاده سازی نموده و رابطه ی بین مقدار و کلید متناظر را حفظ می نماید. این الگوریتم را natural ordering می نامند. یک مثال خوب برای نمایش تفاوت بین این الگوریتم و الگوریتم های مرتب سازی متعارف کامپیوتر (که توسط sort() استفاده می شود) را در زیر مشاهده می کنید.

پارامترهای ارسالی به تابع

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد

1array(پارامتر الزامی)
آرایه ای که المان های عضو آن بر اساس الگوریتم natural ordering مرتب می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *