آموزش-PHP-AJAX-و-XML


مثال XML و AJAX

مثال زیر نمایش می دهد یک صفحه ی وب چگونه اطلاعات لازم را از فایل XML با توابع AJAX، بدون نیاز به بارگذاری مجدد کل صفحه، واکشی کرده و نشان می دهد:

XML , AJAX 01 XML , AJAX 02 XML , AJAX 03

شرح مثال – صفحه ی HTML:

زمانی که کاربر یک CD را از لیست کشویی حاضر انتخاب می کند، تابعی به نام “showCD()” فراخوانی و اجرا می شود.

تابع مورد نظر به دنبال رخداد “onchange” صدا زده می شود:

          

Select a CD:
CD info will be listed here...

دیدگاهتان را بنویسید