آموزش readdir در PHP


آموزش کار با تابع ()readdir در PHP

تابع ()readdir در PHP ، محتوای فایل ها و محتویات مقیم در پوشه که توسط opendir() باز شده را خوانده و اسم فایل ها را به ترتیبی که فایل سیستم آن ها را ذخیره کرده، بازمی گرداند.

دستور استفاده از تابع ()readdir در PHP

string readdir ( resource $dir_handle );

شرح کاربرد تابع ()readdir در PHP

تابع جاری محتوای فایل ها و محتویات مقیم در پوشه که توسط opendir() باز شده را خوانده و اسم فایل ها را به ترتیبی که فایل سیستم آن ها را ذخیره کرده، بازمی گرداند.

پارامترهای ارسالی به تابع ()readdir در PHP

شماره پارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 dir_handle(پارامتر الزامی)
اسم متغیری که محتوای پوشه های باز شده با فراخوانی opendir()، در آن قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *