آموزش set exception handler در PHP


آموزش کار با تابع ()set_exception_handler در PHP

تابع ()set_exception_handler در PHP یک متد پیش فرض (تعیین شده از طرف توسعه دهنده) جهت اداره ی خطاها تنظیم می کند.

دستور استفاده از تابع ()set_exception_handler در PHP

string set_exception_handler ( callback $exception_handler );

شرح کاربرد تابع ()set_exception_handler در PHP

چنانچه خطای (زمان اجرا) مربوطه توسط قطعه کد try/catch مدیریت نشد، این تابع یک متد پیش فرض (تعیین شده از طرف توسعه دهنده) جهت اداره ی خطاها تنظیم می کند. روند اجرای اسکریپت PHP پس از فراخوانده شدن exception_handler متوقف می شود.

پارامترهای ارسالی به تابع ()set_exception_handler در PHP

شمارهپارامتر مربوطه و شرح کاربرد آن

1 exception_handler
پارامتر حاضر تعیین کننده ی (اسم) تابعی است که به هنگام رخداد خطای مدیریت نشده فراخوانی می شود. این تابع می بایست قبل از فراخوانی و اجرای ()set_exception_handler، تعریف شده باشد. تابع نام برده همچنین آبجکت exception ای که به هنگام رخداد خطا صادر می شود (آبجکتی که باعث رخداد خطا می شود) را به عنوان آرگومان ورودی دریافت می کند.

دیدگاهتان را بنویسید