انتخاب کلمه کلیدی مناسب برای بهینه سازی سایت SEO

انتخاب کلید واژه های کلیدی

 پایه و اساس یک استراتژی موفق و مؤثر بازاریابی با موتورها ی جست جو، انتخاب عبارت های کلیدی درست است . تحقیق و بررسی کافی برا ی انتخاب بهترین عبارتها یی که کاربران وب با جست وجوی آنها سا یت شما را پیدا می کنند، حیاتی است .باید عبارتهای را بیابید که مخاطبان بالقوه(مشتریان هدف) شما آنها را جست و جو میکنند ،نه عباراتی را که شما هنگام جست و جو از آنها استفاده میکنید یا دوست دارید از آنها استفاده کنید. عبارت های انتخاب شده با ید آنهایی باشند که واقعا جست و جو میشوند و نه آنچه که شما فکر میکنید یا حدس می زنید کاربران برای جست و جو ازآنها استفاده می کنند.

"رتبه بالا با عبارت مناسب"

 تمام چیزی است که شما با ید به آن دست یابید. امکان دارد شما با کلماتی همواره در صدر نتا یج جست و جو باشید، اما موتورها ی جست و جو حتی یک بیننده هم روانه سا یت شما نکنند . علت آن هم بسیار ساده است ، شما عبارتها یی را انتخاب کرده اید که جست وجو نمیشوند! میتوان گفت جذب تنها 100 بیننده به

سایت با کلمات مناسب بهتر از جذب 1000 بیننده با کلمات نامناسب است.

برای انتخاب کلمات کلیدی به تحقیق مناسب، دانش و شناختی درست از کسب و کارتان و همین طور منافعی که به مشتریان خود می رسانید نیاز دارید کاربران برا ی یافتن سایت های مورد علاقه خود، عبارتها ی راجست و جو میکنند بعضی از عبارات بسیار جست و جو میشوند به این عبارت ها،، عبارت های محبوب گفته میشود. عد ای از این عبارت ها کم و جست جو میشوند و یا اصلا جست و جو نمی شوند که عبارت های دارا ی محبوبیت کم یا فاقد محبوبیت، خوانده میشوند.

چه عباراتی را انتخاب کنید؟

 برای انتخاب کلمات مناسب سه فاکتور عمده ز یر را با ید در نظر گرفت :

  •  مرتبط بودن آنها با محتوا ی سا یت (میزان ارتباط)
  •  میزان استفاده از آنها در جست و جو های کاربران ( میزان محبوبیت)
  •  میزان رقابت بر رو ی آنها در بین سایت های ( میزان رقابت)

کلمات انتخاب شده در نها یت طبق یک استراتژ ی مورد استفاده قرار می گیرند. سه فاکتور اشاره شده نقش مهمی در موفقیت این استراتژ ی دارند. استراتژ ی تعیین می کند که گستردگی کار چگونه باشد .

آیا به تمام بازار حمله شود یا بخشی از آن مورد توجه قرار گیرد؟ یک سا یت نوظهور نمیتواند به کسب رتبه بالا با کلمات شد یدا رقابتی یندیشد؛ کلماتی نظیر : ,travel, book ,game. عبارت های اشاره شده عمومی بوده، محبوبیت و سطح رقابت بسیار بالا یی دارند؛ بنابرا ین سرما یه گذاری بر روی آنها برا ی اغلب سایت ها کار ی جز به هد ر دادن منابع نیست.

نکات بسیاری برای سئو شدن و ارتقای رتبه سایت شما در گوگل وجود دارد.

قبل از بهینه سازی و شروع به کار٬ در مورد کلمات کلیدی کاملاْ مطالعه نمایید. اگر کلمه کلیدی اشتباهی را انتخاب کنید، با وجود تمام کارهایی که انجام داده‌اید، بازدیدکنندگان زیادی را جذب نخواهید کرد. در واقع اول باید بدانید که دیگران چه کلمات کلیدی را بیشتر جستجو می‌کنند.

Google AdWords سرویس نمایش تبلیغات متنی گوگل است که با توجه به موارد جستجو در موتور جستجوی گوگل، زبان و سلیقه پیشین کاربران تبلیغات متنی را برای آن ها نمایش می دهد. این تبلیغات در سرویس های مختلف گوگل از جمله Gmail و Google Searchنشان داده می شوند.

افزونه که تو کار با کلمات کلیدی کمک می کنند:

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/show-keyword/?src=ss   

آموزش بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/keyword-search/?src=ss

دانلود PDF قسمت چهارم بهینه سازی سایت SEO

دیدگاهتان را بنویسید