ایران در بخش ناوبری فضایی رتبه دوم را کسب کرد

space-navigation

منوچهر منطقی که سمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را بر عهده دارد، در مورد اینکه ایران در حوزه فناوری فضایی در منطقه چه وضعیتی دارد گفت : ترازیابی هایی در بخش های مختلف بین کشور های منطقه صورت گرفت که در نتیجه این ترازیابی ایران در میان این کشورها نتیجه و رتبه معقولی را کسب کرد.

رئیس مرکز ملی فضایی ایران در خصوص کسب رتبه دوم ایران در بخش ناوبری فضایی گفت : رتبه قابل قبولی است ولی برای رسیدن به رتبه اول تلاش میکنیم. همچنین وی افزود بر اساس این ارزیابی ایران رتبه های دیگری نیز در بخش های مختلف کسب کرد که به ذکر آنها میپردازیم : کسب رتبه دوم در زمینه پرتاب و زیر ساخت ها ، کسب رتبه دوم در زمینه علوم اکتشافات ، کسب رتبه پنجم در بخش سنجش از راه دور ،کسب رتبه هفتم در حوزه مخابرات ، کسب رتبه پنجم در بخش فناوری های ماهواره و در بخش ناوبری رتبه دوم را از آن خود کرد.

دیدگاهتان را بنویسید