تغییرات ADG در نسخه ۱۲C پایگاه داده اوراکل

سناریو سرورهای جایگزین یکی از سناریوهای پرکار برد و مفید در نگهداری پایگاه داده های اوراکل می باشد. در این مستند سعی می گردد امکانات جدیدی که در نسخه ۱۲C به آن اضافه گردیده اند معرفی شوند.

I- امکانات کلی برای redo apply و sqlapply

دسترسی SYSADG
در نسخه ۱۲c جهت مدیریت برای تفکیک وظایف مربوط به Active Data Guard دسترسی sysadg اضافه شده است. همچنین دسترسی sysdba نیز به قوت خود باقی است.
نوشتن همزمان redolog ها بر روی standby redolog
Redolog های سرور primary در یک لحظه و همزمان با standby redolog file ها در physical standby و یا در ساختار sync از راه دور (Far Sync) نوشته می شوند.
اضافه شدن امکان Far Sync
یک نوع جدیدی از remote database با عنوانInstance Far Sync اضافه گردیده که در این نوع که redolog ها را از primary دریافت می کند و آن را به سایر اعضای گروه های Oracle Data Guard هدایت می کند. در صورتی که در تنظیمات Data Guard امکان Far Sync Instance فعال گردد، امکان failover بدون از دست دادن دیتا را در هر فاصله ای بدون تاثیر بر روی کارایی (performance) سرور اصلی فراهم می گردد.

امکان استفاده همزمان SYNC و NOAFFIRM
در پارامتر LOG_ARCHIVE_DEST_n امکان درج ویژگی sync و noaffirm به صورت همزمان وجود دارد. این قابلیت امکان sync دیتابیس standby در فواصل دور بدون تاثیر در کارایی سرور primary را امکانپذیر می سازد.
امکان جابه جایی online دیتافایل ها
در نسخه ۱۲C امکان جابه جایی online دیتافایل را به صورت همزمان و بدون تاثیر برروی سرور primary و standby امکان پذیر است.
اضافه شدن یک سرویس به نام GDS
اگر Oracle Data Guard با استفاده از broker مدیریت شود، در این تنظیم سرویس Oracle Global Data Service(GDS) به صورت کامل پشتیبانی می شود. GDS امکان failover بر روی سرویس های شبیه RAC و load balancing در سرویس های replication در داخل یا سراسر دیتاسنتر را فراهم می کند.

II) امکانات Redo Apply

اگر real-time apply فعال باشد، سرویس apply می تواند redo را زمانی که دریافت می شود apply کند بدون این که منتظر آرشیو شدن standby redo log file ها باشد.

می توان بر روی container database (CDB) ها Physical standby ساخت
دستورات DML را می توان در سرور standby بر روی جداول از نوع global temp tables اجرا کرد.
در نسخه ۱۲c استفاده از sequence ها در محیط Active Data Guard امکان پذیر است.
در زمان switchover در محیط rac نیازی به shutdown نمودن تمام instance ها نیست.
ادامه کار application در زمان switchover سرویس active data guard

III) امکانات sql apply

با استفاده امکان جدید Extended Data type Support (EDS) محدودیتی برای data type هایی که در logical standby وجود داشت برداشته شده است.
می توان برای CDB سرویس logical standby راه اندازی نمود.
تغییراتی که زمان ارتقا logical standby از سمت سرور primary می آید، اعمال می گردد(در نسخه های قبلی در زمان ارتقا آرشیو ها reject می شدند)
کلیه data type های xml ، Oracle Spatial، Oracle Multimedia، Oracle Text، Collection ها، DataBase File System (DBFS)، XDB، Oracle Secure Files و data type هایی که کاربر تعریف می کند قابل پشتیبانی است.

دیدگاهتان را بنویسید