تفاوت های توسعه دهنده، برنامه نویس و کدنویس چیست؟

کدنویس (Coder) :

اصطلاح کدنویس یا Coder به شخصی اطلاق می شود که آشنا به کدنویسی باشد ولی با منطق برنامه آشنا نباشد. به عنوان مثال شخصی که با HTML و CSS طراحی سایت را هر چند به صورت حرفه ای بداند یک کدنویس به حساب می آید.

برنامه نویس (programmer) :

برنامه نویس کسی ست که به زبان برنامه نویسی مسلط باشد. قواعد و دستورات برنامه نویسی را بداند و بهترین الگوریتم را برای مسائل پیاده سازی کند. برنامه نویس می تواند کدهای سایر برنامه نویسان را بخواند و ویرایش کند. یک برنامه نویس قطعا یک کدنویس هم هست ولی یک کدنویس هیچ گاه برنامه نویس نیست.

توسعه دهنده (developer) :

توسعه دهنده در بخش نرم افزار شخصی ست که علاوه بر برنامه نویسی توانایی ایجاد ارتباط بین بخش های دیگر را نیز دارد. توسعه دهنده کسی ست که ویژگی ها و نیازمندی ها پروژه را با دقت بررسی می کند و یک پروژه را از ابتدا امکان سنجی کرده و نقاط ضعف ، نقاط بحرانی و بروز خطاهای برنامه را به دقت روی کاغذ پیاده سازی می کند. یک توسعه دهنده با کلیه بخش های گرافیکی و منطق برنامه در ارتباط است و بخش های دیگر را نیز مدیریت می کند. یک توسعه دهنده حتما یک برنامه نویس خوب است ولی یک برنامه نویس هیچ گاه یک توسعه دهنده نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید