تگ گروه‌بندی Fieldset و Legend از سری آموزش های جامع html در سایت

تگ گروه‌بندی Fieldset و Legend

تگ Fieldset برای گروه بندی در فرم ها بسیار کاربرد دارد.

این تگ در Asp.net معادل سروری کنترل Panel می باشد.

برای تعیین عنوان یک گروه از تگ Legend در ابتدای تگ Fieldset استفاده می گردد.

نکته ی بسیار مهم : در صورت استفاده ننمودن از کدنویسی سروری برای کنترل های Asp.net توصیه اکید می شود که از تگ های معادل آنها استفاده شود.

بطور مثال بجای استفاده از کنترل Asp:Panel از تگ Fieldset و Legend استفاده شود.

زیرا در نهایت کنترل های Asp.net به تگ های Html خالص تبدیل شده و برای جلوگیری از این سربار اضافه از تگ های مستقیم آنها استفاده نمایید.

مزیت دیگر این روش کنترل بهتر آنها در Style آنها بوسیله Css می باشد که کنترل های Asp.net بعضا در این مورد مشکل زا هستند.

نمونه ای از کاربرد تگ Fieldset و Legend را در مثال زیر می بینید:

<fieldset>
<legend>عنوان گروه</legend>
<p>این متن تست است.</p>
<p>این متن تست شماره ۲ است.</p>
</fieldset>

خروجی کد زیر بصورت زیر است :

 

خصوصیت اصلی :

خصوصیت اصلی تگ Legend خصیصه ی Align یا تراز می باشد که محل قرار گیری عنوان را در این تگ تعیین میکند.

مقدار هایی که این خصوصیت می پذیرد عبارتند از : Top , Bottom , Left , Right

مثالی در این زمینه :

<fieldset>
<legend align=”left”>عنوان گروه</legend>
<p>این متن تست است.</p>
<p>این متن تست شماره ۲ است.</p>
</fieldset>

 

که در این مثال همان طور که می بینید تراز و محل قرار گیری عنوان گروه در سمت چپ قرار گرفته است.

خب در اینجا مقاله آموزشی تگ گروه‌بندی Fieldset و Legend به پایان رسید.

دقت داشته باشید که این آموزش ها فقط نیاز به تمرین دارد.

امیدواریم از مقاله تگ گروه‌بندی Fieldset و Legend بهره کافی را ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید