شتاب دهنده صفحات موبایل Accelerated Mobile Pages(AMP)

.AMP با بهینه سازی کدهای HTML بارگذاری صفحات را سرعت می بخشد.

با وجود تمام  تبلیغاتی که در مورد AMP  به خصوص از سوی گوگل می شود، باید بدانید که این پروژه هنوز در دوران ابتدایی خود قرار دارد و یعنی این پروژه هنوز در حال توسعه و پیشرفت است و نمی توان گفت که استفاده از آن در چه مواردی به طور قطع مفید است. بنابر این تأثیر استفاده از آن در رنکینگ، عملکرد و سرعت وب سایت به درستی مشخص نیست و ممکن است متغیر باشد.

اگر چه AMP معجزه گر نیست و نمی تواند تمام مشکلات بارگذاری  وب سایت ها را برطرف کند، ولی قطعاً وقت گذاشتن و آشنایی با آن برای توسعه دهندگان و طراحان مفید خواهد بود. به هر حال AMP را می توان به عنوان منبع الهام بالقوه و مؤثر برای طرح ایده های جدید از سوی طراحان برای حرکت به سوی بهبود زمان بارگذاری یک وب سایت، دانست.

دیدگاهتان را بنویسید