(هدف ۵) تصمیم‌گیری درباره‌ی مشخصه‌های فرایند و ابزارهای مورد نیاز – چارچوب فرایند توسعه نرم‌افزار

داشتن یک دیدگاهِ مشترک میان همه‌ی افراد تیم در رابطه با چگونگیِ طراحی و توسعه‌ی نرم‌افزار، یعنی فرایندِ توسعه‌ی نرم‌افزار (Development Process)، بسیار مهم است. باید دقت داشته باشید که ملاحظات مرتبط با فرایندِ توسعه را متناسب با مشخصه‌ها و ابعاد پروژه و همچنین مهارت‌ها و توانمندی‌های تیم‌تان انتخاب نمایید و حتما به‌گونه‌ای این کار را انجام دهید که کمترین سربارِ اضافی را بر تیم تحمیل نماید. در پروژه‌های کوچک، به راحتی می‌توان در طول مسیر در رابطه با مشخصه‌های فرایند تصمیم‌گیری نمود، اما در پروژ‌ه‌های بزرگ لازم است خیلی زودتر و در همان اوایلِ پروژه، انتخاب‌های ممکن را بررسی و فرایندِ‌ مناسبی برای پروژه انتخاب شود.

مهندس فرایند (Process Engineer)، که یکی از نقش‌های کلیدی در سازمان و پروژه می‌باشد، پیش از آغاز پروژه با اطلاعاتی که از مشخصه‌های پروژه دریافت می‌نماید، در تعریف شکل و شِمایِ کلّی فرایند تیم‌(ها) را یاری می‌‌نماید. بدیهی است به هر میزان که اطلاعات بیشتری در رابطه با کمّ و کیفِ پروژه وجود داشته باشد، فرایند متناسب‌تری برای پروژه‌ انتخاب می‌شود. اما در اکثر پروژه‌ها، این اطلاعات قبل از شروع پروژه یا وجود ندارند و یا در طول پروژه با تغییرات بسیاری مواجه خواهند شد و در واقع، تنها با وارد شدن به چرخه‌ی تولید، اِمکان دسترسی به اطلاعات و ملاحظات مرتبط با شرایط پروژه فراهم می‌‌شود. در چرخه‌ی فرایند توسعه‌ این امکان برای شما فراهم است که بتوانید در طولِ چرخه‌ی توسعه‌ی محصول، فرایند را با ویژگی‌های مطلوبِ پروژه تطبیق دهید. این کار عمدتاً در فازهای اول و دوم (یعنی فازهای استارتاپ و معماری) انجام می‌شود. البته، در صورتی‌که مشتری یا کارفرمای پروژه، نسبت به این موضوع توجیه نشده باشد، ممکن است چالش‌ها و مشکلاتی به وجود آید که برای جلوگیری از آنها باید این موضوع که فرایند خود مفهومی است پویا و قابل تطبیق، به روش مناسبی مورد توافق قرار گیرد.

تصمیم‌گیری در رابطه با به‌کارگیری برخی از ابزارها نیز می‌تواند در فاز استارتاپ انجام شود. البته، این تصمیم‌گیری پس از انتخاب فرایندِ مناسب (و پراکتیس‌های مرتبط با آن) انجام می‌شود. در برخی از موارد، ابزارهای مورد نیاز، از قبل در سازمان وجود دارد. البته ممکن است با توجه به ملاحظات خاصِ یک پروژه، یک یا چند ابزار جدید هم به محیطِ تولید، اضافه شود. در برخی از موارد ممکن است که ابزارهای انتخاب‌شده نیاز به آموزش، سفارشی‌سازی، و پیکره‌بندی داشته باشند. برخی از مهم‌ترین ابزارهای مورد نیاز عبارتند از: ابزارهای مدیریت نیازمندی‌‌ها، مدل‌سازی بصری، مدیریت پیکره‌بندی و تغییرات، و همچنین، ابزارهای تست.

توجه داشته باشید که در انتخاب ابزارِ مناسب، بعد از درکِ جایگاه و ضرورتِ آن در فرایند، باید نکات خاصی مانند مجموعِ هزینه‌های مالکیت، یادگیری، به‌روز رسانی، و نگهداری ابزار(ها) را مورد توجه قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید