واکشی داده ها از دیتابیس MySQL با AJAX


واکشی اطلاعات از دیتابیس با فراخوانی توابع AJAX

مثال ذیل نشان می دهد چگونه یک صفحه ی وب (از اپلیکیشن تحت وب) می تواند با فراخوانی توابع AJAX، داده از دیتابیس واکشی کند:

در این مثال کاربر اسم شخص مورد نظر را از لیست کشویی انتخاب کرده و اطلاعات مربوطه ی آن را بدون اینکه کل صفحه بروز رسانی شود، از دیتابیس می خواند و در زیر نمایش می دهد:

واکشی اطلاعات از دیتا بیس 01 واکشی اطلاعات از دیتا بیس 02 واکشی اطلاعات از دیتا بیس 03 واکشی اطلاعات از دیتا بیس 04

شرح مثال – دیتابیس MySQL

جدول دیتابیسی که اطلاعات مثال فوق از آن واکشی شده و به نمایش در می آید، مشابه زیر می باشد:

idFirstNameLastNameAgeHometownJob

1PeterGriffin41QuahogBrewery

2Lois Griffin40NewportPiano Teacher

3JosephSwanson39QuahogPolice Officer

4GlennQuagmire41QuahogPilotPerson info will be listed here…

دیدگاهتان را بنویسید