ویژگی‌های عمومی در HTML قسمت 1 | بخشی از آموزش جامع html

ویژگی‌های عمومی در HTML قسمت ۱

آموزش ویژگی‌های عمومی در HTML قسمت ۱ در دو قسمت برای شما آماده شده است.

ویژگی های عمومی (Global Attributes) در HTML به شرح زیر میباشد.

۱٫ accesskey
۲٫ class
۳٫ contenteditable
۴٫ contextmenuelement
۵٫ dir
۶٫ draggable
۷٫ dropzone
۸٫ hidden
۹٫ id
۱۰٫ lang
۱۱٫ spellcheck
۱۲٫ style
۱۳٫ tabindex
۱۴٫ title
۱۵٫ translate
۱۶٫ Event Attributes


ویژگی های رویداد در HTML

در این بخش از آموزش HTML ، انواع رویدادها در HTML را شرح میدهیم.

تمام عناصر در HTML میتواننند شامل رویدادهایی باشند.

رویدادها مجموعه عمل هایی هستند که در صورت بروز یک اتفاق در صفحه ( مثل کلیک کردن بر روی یک عنصر ، دابل کلیک ، فشردن دکمه خاص و … ) عکس العمل نشان داده

و باعث اجرای دستور یا دستورات تعیین شده برای آن اتفاق خاص می شوند .

هر عنصرشامل رویدادهای مختص به خود است که هر کدام از آنها را می توان در درون تگ عنصر تعیین و مقدار دهی کرد .

معمولا یک رویداد ، تابع یا اسکریپتی را اجرا یا فراخوانی می کند .

ویژگی های رویداد در HTML به چند قسمت زیر تقسم میشوند:

• رویدادهای پنجره در HTML
• رویدادهای عناصر فرم در HTML
• رویدادهای موس در HTML
• رویدادهای صفحه کلید در HTML

در هر بخش به توضیح کامل در مورد این رویدادها میپردازیم .


رویدادهای پنجره در HTML

رویدادهای پنجره در HTML فقط در عنصرهای body و frameset معتبر هستند .

رویدادهای پنجره در HTML شامل رویدادهای زیر میشود:

رویداد شرح

 

onafterprint رویدادی است که بعد از پرینت شدن سند اجرا می شود
onbeforeprint رویدادی است که قبل از پرینت شدن سند اجرا می شود.
onbeforeunload رویدادی است که قبل از اجرای (load) سند اجرا می شود.
onerror ویدادی است که هنگام وقوع ارور اجرا می شود.
onhaschange رویدادی است که زمانی که سند تغییر میکند اجرا می شود.
onload رویدادی است که در هنگام اجرا شدن یک پیغام اجرا می شود
onmessage رویدادی است که در هنگام اجرا شدن یک پیغام اجرا می شود
onoffline رویدادی است که در هنگام offline شدن سند اجرا می شود.
ononline رویدادی است که در هنگام online شدن سند اجرا می شود.
onpagehide رویدادی است که در هنگام مخفی شدن پنجره اجرا می شود
onpageshow رویدادی است که در هنگام آشکار شدن پنجره اجرا می شود.
onpopstate رویدادی است که در هنگام تغییر کردن history ویندوز اجرا می شود.
onredo رویدادی است که در هنگام از نو اجرا شدن سند اجرا می شود.
onresize رویدادی است که در هنگام تغییر سایز پنجره اجرا می شود.
onstorage رویدادی است که در هنگام به روز رسانی وب سایت اجرا می شود.
onundo رویدادی است که در هنگام خنثی شدن سند اجرا می شود.
onunload رویدادی است که در هنگام خارج شدن صفحه از حافظه ( بستن ) اجرا می شود

 

امیدواریم از مقاله ویژگی‌های عمومی در HTML قسمت ۱ بهره کافی ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید