پاکیزگی در سطح میکروسکوپیک با Sonic Soak

Sonic Soak

Sonic Soak یک وسیله است که با هدف استفاده از تکنولوژی التراسونیک ، پاکیزگی و بهداشت را  در زندگی روزمره ما تغییر می دهدو با عث تمیزی و نابودی تمام میکروب ها و آلودگی ها میشود.

امواج التراسونیک خورشید با عبور از طریق آب وارد خاک میشوند تا خاک و باکتری ها را در یک سطح میکروسکوپی تجزیه کنند.

Sonic Soak با استفاده از تکنولوژی اولتراسونیک در سطح میکروسکوپیک تکنولوژی شستشوی را تغییر می دهد و به شما و خانواده تان اجازه می دهد تا وسایلتان را از هرگونه میکروب پاک کنید.

Sonic Soak پاسخی برای دستیابی به شستشوی واقعا تمیز و حمله به باکتری ها ست. پاک کردن چیزی هایی که حتی ماشین لباسشویی نمی تواند از پس آنها بر بیاید.

Sonic Soak امواج اولتراسونیک مدولاسیون را تولید میکند که از طریق آب عبور می کنند تا خاک و باکتری ها را در یک سطح میکروسکوپی تجزیه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید