Meta تگ ها در بهینه سازی سایت SEO

تگ meta متای توضیحات:

متا تگ ها، برچسب ها یی در html هستند که اطلاعات ی از محتوای صفحات را ارایه میدهند . آنها تأثیری در چگونگی نمایش صفحه ندارند.

Meta Description

متن آن را جذاب، مختصر و مفید انتخاب کنید بهتر ین حالت آن یک جمله است که شرح مفیدی از صفحه را ارایه میکنـد البتـه سعی کنید در آن واژه های کلیدی را بیاورید بااین که همه موتورهای جست و جو آن را نمیخوانند اما از دیدگاه برخی از موتورهای جستوجو به عنوان پارامتر ثانویه مورد توجه قرار دارند. موتورها ی جست و جو معمولا متن آن را در کنـار عنـوان صـفحه در نتـا یج و جست و جو به عنوان توضیحی برای صفحات سایت، نمایش میدهند. گوگل محتوای آن را میخواند. در حالت کلی محتوای این تگ باید دو خاصیت زیر را داشته باشد :

باید به رتبه سا یت شما در موتورهای و جست و جو کمک کند.

خواننده را به آمدن به سایتترغیب نماید.

آموزش بهینه سازی سایت

 سعی نکنید به هر قیمت کلمات کلیدی در آن تکرار شود . این شرح مختصر با ید معنی داشته باشـد و درآن قواعـد نگـارش رعا یـت شده باشد. به هنگام نوشتن، آن را به 200 تا 250 کـاراکتر (بـا شـمارش فاصل ) ها ه محدود کنید در آن از کلماتی استفاده نکنید که در متن صفحه وجود ندارد. البته در این جا منظور کلمـات اساسـی هـر جمله است.

آموزش بهسنه سازی SEO

Meta keywords

دیگر مهم نیست،در حالت کلی باید گفت که این برچسب تأثیر چندانی در رتبه ها سایت نـدارد و توصیه میشود وقت زیادی را صرف تنظیم محتوای این برچسب نکنید. شاید یکی از فواید تمرکز بر روی این برچسب این باشد که شما فرصت مییابید هر صفحه سایت خود را با دقت بیشتری تحل کنید به هنگام تنظیم محتوای این برچسب نکات زیر را مد نظر داشته باشید:

  • حالت مفرد و جمع کلمات کلیدی را بنویسید.
  • کلمات کلیدی را بیش از سه بار تکرار نکنید و موارد مهم را در ابتدای آن قرار دهید.
  • حالت های رایج غلط املا یی کلمات کلیدی خود را در این جا قرار دهید
  • کلمات کلیدی را میتوانید با کاما از هم جدا کنیدو یا جدا نکنید

تعیین خلاصه ای برای هر صفحه

این تگ اطلاعات کلی درباره مطالب درون صفحه در حدود یک یا دو خط و یا حتی یک پاراگراف کوچک به گوگل و دیگر موتورهای جست و جومی دهد که باعث می شود  موتورهای جست و جو در بین صفحاتی که ممکن است شبیه هم باشند تفاوت قائل شود و همچنین به کاربران کمک می کند تا سریع تر تشخیص دهند آیا سایت با آنچه که جست و جو شده مرتبط هست یا نه؟این تگ همانند تگ <title> در قسمت تگ<< head صفحه قرار می گیرد.

توصیه ها :

  1. خلاصه مطالب صفحه باید دقیق باشد.(خلاصه مطالب که در متا توضیحات گذاشته می شود باید مرتبط با محتوای صفحه باشد، متای توضیحات باید قابل خواندن و فهمیدن توسط کاربران باشد،از نوشتن کلمات کلیدی در متا تگ خودداری کنید.)
  2. برای هر صفحه متای توضیحات مربوط به محتوای خودش را بنویسد و از تکرار متای توضیحات برای تمام صفحات سایت بپرهیزید.

 

دانلود PDF قسمت سوم آموزش بهینه سازی سایت SEO

دیدگاهتان را بنویسید