آخرین ابرماه سال 2016 را امشب از دست ندهید

ابرماه

امشب شاهد سومین و آخرین پدیده ابرماه امسال باشید

امسال، برای دیدن پدیده ابرماه، سال بسیار خوبی بود. مجموعه‌ای از سه ابرماه را در ماه‌های گذشته شاهد بودیم که آخرین آنها را می‌توان امشب به تماشا نشست. پدیده‌ای که تا سال 2034 تکرار نخواهد شد. هرچند روشن‌ترین و بزرگترین ابرماه، در ماه گذشته نمایان بود، اما اگر با آسمان ابری مواجه بودید یا در هر صورت قصد دارید بار دیگر طلوع قرص ماهی پرنورتر از حالات عادی را ببینید، هنوز دیر نشده است. ابرماه امشب تنها یک درصد کم‌نورتر از مورد ماه گذشته است. تفاوتی که چشمان ما، اصلا نمی‌تواند آن را تشخیص دهد.

همانگونه که در مطلب ماه گذشته، اشاره شد، از آنجایی که مدار قمر ماه به دور زمین بیضوی است، فاصله آن تا ما همیشه در حال تغییر است. تغییری که در دورترین و نزدیک‌ترین حالت به 48000 کیلومتر می‌رسد. حال اگر زمانی که ماه کامل می‌شود، در نزدیک‌ترین نقطه مداری خود به دور زمین قرار گرفته باشد، شاهد پدیده ابرماه خواهیم بود.

این چند روزه، مصادف با بارش شهابی جوزایی نیز هست و برای کسانی که به شهاب‌ها علاقه بیشتری دارند، وجود یک ابرماه در آسمان خبر خوشی نخواهد بود! چرا که می‌توان با دورشدن از شهرها، از میزان آلودگی نوری آنها کم کرد. اما دوری آلودگی نوری که از ماه کاملی که اتفاقا ابرماه نیز هست، اجتناب ناپذیر است! پس اگر از تعداد شهاب در این شب‌ها راضی نبودید، حداقل با دیدن ابرماه امشب بخشی از فقدان را جبران کنید!

فراموش نکنید که همزمان با طلوع ماه در اوایل شب، به سمت شرق نگاه کنید و منتظر باشد تا یگانه قمر زمین، از پس کوه یا ساختمانی، زیبایی خودش را بار دیگر به شما نشان دهد.

1395-09-24

دیدگاهتان را بنویسید