آشنایی با برنامه های Password Reseter و عبور از کلمات عبور کاربران ویندوز

عنوان : آشنایی با برنامه های Offline Password Reseter و عبور از کلمات عبور کاربران ویندوز

توجه : این تاپیک در پنج قسمت به پایان می رسد !

قسمت اول :
مقدمه و آشنایی با SAM فایلها

قسمت دوم :
آشنایی با برنامه chNTpw با قابلیتهای :
1- ری ست نمودن کلمه عبور کاربر
2- تغییر کلمه عبور کاربر
3- فعال و غیر فعال نمودن Syskey
4- ویرایش رجیستری (Add-Delete-Edit)

قسمت سوم :
آشنایی با برنامه Active Password Changer با قابلیتهای :
1- ری ست نمودن کلمه عبور کاربر
2- فعال و غیر فعال کردن کاربر
3- قفل کردن کاربر

قسمت چهارم :
آشنایی با برنامه Windows Key Enterprise با قابلیتهای :
ری ست نمودن کلمه عبور کاربر

قسمت پنجم :
آشنایی با برنامه قدرتمند (L0pt Crack (LC با قابلیتهای :
کرک کلمات عبور کاربران

اخطار : آنچه در این تاپیک ارائه میشود صرفا" جنبه آموزشی دارد.

تقاضا : پیش از تکمیل تاپیک مطلبی ارسال ننمائید !

با تشکر.

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس