آمار مقایسه ای محبوبیت زبانهای برنامه نویسی

این سایت محبوبیت زبانهای برنامه نویسی موجود را هر یک ماه یکبار مشخص میکند.
این رتبه بندی بر اساس آمار موجود تعداد متخصصان آن زبان ، درس ها و آموزش ها، مقالات و ابزارهای جانبی آن زبان ارائه میشود.همچنین از موتورهای جستجوگر یاهو،ام اس ان و گوگل نیز کمک گرفته میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس