آموزش Rational Rose همراه با مثال

آموزش Rational Rose همراه با مثال

این مقاله فارسی توسط آقایان جعفر محمدی و علیرضا امیدیان تدوین شده است. در این مقاله شما بصورت عملی می بینید که چگونه از نرم افزار Rational Rose و نمودارهای مختلف UML جهت مدلسازی و ایجاد کد یک سیستم استفاده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس