ادای احترام به شهدای پلاسکو ؛ وقتی بابا پرکشید

ادای احترام به شهدای پلاسکو ؛ وقتی بابا پرکشید

ادای احترام به شهدای پلاسکو؛ وقتی بابا پرکشید

پلاسکو فرو ریخت، برسر آنان که مردانگی را دوباره تعریف کردند. پلاسکو فرو ریخت و باباها پرکشیدند، چقدر تلخ بود این پنجشنبه لعنتی…

چقدر تلخ بود وقتی برادران آتش‌نشانمان زیر آوار گیر افتاده بودند و ما سلفی میگرفتیم!

چقدر تلخ بود وقتی تیم های امدادی به خاطر حضور بی دلیل تماشاچیان ، نمی توانستند به موقع به محل حادثه برسند !

چقدر تلخ بود وقتی که آتش نشان میگفت : رفیقم کجایی ؟

چقدر تلخ بود این پنجشنبه لعنتی…

تیم گجت نیوز ضمن عرض تسلیت به بازماندگان شهدای پلاسکو ، به منظور ادای احترام به شهدای این حادثه تلخ، نماهنگی را آماده کرده که در ادامه شما را به دیدن آن دعوت میکنیم.

1395-11-01

دیدگاهتان را بنویسید