امواج گرانشی برای دومین بار آشکار شد

امواج گرانشی

امواج گرانشی برای دومین بار آشکار شد

دانشمندانِ رصدخانه ی تداخل سنج لیزری امواج گرانشی (LIGO، لیگو) خبر آشکارسازی GW151226 را اعلام کردند، دومین مورد از امواج گرانشی آشکار شده. نخستین مورد، همان کشف تاریخی GW150914 بود که سه ماه پیش خبرش اعلام شد.

چهره‌ی تازه‌ای از آسمان دارد برای بشر نمایان می‌شود.هنگامی که بالا را نگاه می‌کنید آسمانی را می‌بینید که خود را با نور نشان می‌دهد، با پرتوهای الکترومغناطیسی. ولی در همین یک سال گذشته، انسان‌ها تماشای آسمانی را آغاز کرده‌اند که با گونه‌ی دیگری از پرتوها پدیدار می‌شود: امواج گرانشی که حالا دومین مورد آن آشکار شده است.

چنان چه از نامش بر می‌آید، GW151226 در اواخر سال ۲۰۱۵ یافته شد. این امواج هم‌زمان توسط هر دو آشکارساز لیگو در واشنگتن و لوییزیانای آمریکا دریافت شدند. در این ویدیو یک نقشه‌ی پویانمایی را می‌بینید که شیوه‌ی تغییرات بسامد GW151226 با زمان که توسط آشکارساز لیگو در هنفورد واشنگتن آشکار شد را نشان می‌دهد.

سامانه‌ای که این امواج گرانشی را گسیلیده بیش از همه با دو سیاهچاله‌ی ادغام‌شونده به جرم‌های ۱۴ و ۸ برابر جرم خورشید، با سرخگرایی حدود ۰.۰۹ همخوانی دارد.، یعنی -اگر درست باشد- این امواج ۱.۴ میلیارد سال در راه بوده‌اند تا به زمین برسند.

توجه کنید که درخشش و بسامدِ این امواج گرانشی (که اینجا با صدا هماهنگ شده) در ثانیه‌ی پایانی ادغام دو سیاهچاله به اوج می‌رسد.با ادامه‌ی کار لیگو و افزایش حسمندی آن، و با به راه افتادن آشکارسازهای امواج گرانشیِ دیگر در سال‌های پیش رو، انسان‌ها دید تازه‌ای از آسمان پیدا خواهند کرد که بی‌شک شناخت بشر از کیهان را دگرگون خواهد نموند.

دیدگاهتان را بنویسید