انقلابی در جستجوی حیات در سایر سیاره ها ؛ سیستمی که ده هزار برابر دقیق‌تر از روش‌های فعلی است

حیات در سایر سیاره ها

انقلابی در جستجوی حیات در سایر سیاره ها ؛ سیستمی که ده هزار برابر دقیق‌تر از روش‌های فعلی است

یک آزمایش شمیایی ساده می‌‌تواند به زودی به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های بشر در مورد احتمال وجود حیات در سایر سیاره ها پاسخ دهد. ناسا روشی را آزمایش می‌کند که ده هزار برابر دقیق‌تر از روش‌های فعلی است و با استفاده از این سیستم جدید قصد دارد به جستجوی حیات در سیاره‌هایی به غیر از زمین بپردازد.

ناسا به روش جدیدی دست یافته که می‌تواند انقلابی در جستجوی حیات در سایر سیاره ها ایجاد کند. برای انجام این آزمایش، آمینو اسیدها مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند. آمینو اسید یکی از ماده‌های اصلی حیات در سیاره زمین است. با استفاده از این روش، امکان پیدا کردن آمینو اسیدها در غلظت‌های کم و حتی در نمونه‌های بسیار شور فراهم می‌شود.

حیات در سایر سیاره ها

یکی از اصلی‌ترین مزایای این روش جدید، استفاده از الکتروفورسیس (Electrophoresis) است. در این روش بسیار ساده، نمونه مایع با یک معرف مایع ترکیب شده و سپس تحلیل‌های آزمایشگاهی در شرایطی خاص انجام می‌شود.

استفاده از تحلیل‌های مایع محور، بهترین روش برای کشف حیات در سایر سیاره ها است

پیتر ویلیس (Peter Willis)، یکی از محققان ناسا در این تحقیق در این باره عنوان کرد که بهترین روش برای کشف حیات فرازمینی، استفاده از تحلیل‌های مایع‌ محور همانند نمونه‌ای است که در اقیانوس‌ها انجام می‌شود. این روش از اوایل دهه 1980 میلادی کشف شد و حدود 10 هزار برابر دقیق‌تر از روش‌های فعلی است. روش یاد شده برای اولین بار برای بررسی وجود حیات در خارج از اقیانوس‌ها استفاده می‌شود.

1395-11-08

دیدگاهتان را بنویسید