بازارهای منطقه و فرصت های پیش رو

بازارهای منطقه و فرصت های پیش رو

فرنود حسنی

 خسته شدیم، بس که سابقه تاریخی و توانمندی های بالقوه خود را بارها و بارها مرور کردیم، با موفقیت های گذشتگان سینه سپر کردیم و برای راضی کردن خود دلخوش به اقدامات ساده و روزمره شدیم. دنیا پیشرفت کرد و بیابان های امارات تبدیل به مرکز اقتصاد و فناوری اطلاعات خاورمیانه شد و ما همچنان کبک وار جرات اعتراف به این پیشرفت را نداشتیم.

وقتی بازار فناوری اطلاعات جهان و سهم ناچیز خود را مشاهده می کنیم و آن را با ظرفیت های قابل استفاده خود می سنجیم حسرت می خوریم که چرا بعد از سال ها باید درصد بالایی از بودجه اقتصادی دولت بزرگ ما را نفت تشکیل دهد.

در حالی که حتی نگران تهدید های جدی که باعث از دست رفتن بازارهای بالفعل و موجود در زمینه محصولات غیر نفتی می شوند نیستیم مروری بر سرنوشت فرش، پسته و زعفران ایران به عنوان محصولات برتر ایران در صادارت غیر نفتی و از دست رفتن سهم عمده ای از بازار جای ناراحتی و تامل بسیار دارد.

براستی با کدام اصول و روش های علمی می توان آنها را که بر مسند های دولتی و با چرخه اقتصادی چند ده میلیارد دلاری که تنها از محل فروش نفت عاید کشور می شود مدیر دانست وقتی چشم خود را بر توانمندی های کشور اینچنین به سادگی فروبسته اند. مدیرانی که تنها هنر آنها مصرف بودجه های مصوب است. دریغ از ذره ای خلاقیت، دور اندیشی، حس رقابت و نوآوری برای انجام کاری ماندگار.

ایران از یک سو به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، فرهنگی و دینی و از سوی دیگر به خاطر وجود سرمایه های عظیم مادی و نیروی انسانی می تواند اشراف مناسبی بر بازار های فناوری منطقه خاورمیانه و در کل غرب آسیا پیدا کند. شرایط کنونی افغانستان، عراق، تاجیکستان، سوریه، آذربایجان و سایر کشور های علاقه مند به توسعه فناوری اطلاعات ایجاب می کند کشور، حساب ویژه ای را برای شناسایی دقیق نیاز این بازارها باز کند و سپس با ارائه مزیت های نسبی در برابر رقبای اروپایی و آسیایی بتواند سهم مناسبی از بازار را در اختیار خود بگیرد.

اخیرا شاهد حرکت های مناسبی از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای در تشکیل کمیسیون مشترک فناوری اطلاعات ایران-افغانستان بودیم که رسیدن به این بینش و ضرورت را از سوی این سازمان که نماینده بخش خصوصی است به فال نیک می گیریم و امیدواریم دولت به نگاه آینده نگرانه و در راستای حمایت از بخش خصوصی و توسعه اشتغال در عرصه ملی بدون دخالت مستقیم حمایت مناسبی از این روند اعمال نماید و این به بخش خصوصی اجازه رشد و حضور در بازارهای بین المللی را بدهد.

 

  بازگشت به صفحه فهرست مقاله های حوزه IT

 

دیدگاهتان را بنویسید