بانکهای اطلاعاتی رابطه ای

خلاصه: بانک اطلاعاتی رابطه ای یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات را درقالب سطرهایی ازجدول نگه می دارد که هرجدول خودشامل یک یا چند ستون است . یک بانک اطلاعاتی رابطه ای مجموعه ازعناصر داده ای ( اجزاء داده ای ) هستند که بعنوان یک مجموعه ای ازجداول سازماندهی میشوند که ازآنها میتوان به روشهای مختلف به داده ها دسترسی یافت .

SQL زبان استاندارد اکثر پایگاه داده های مدرن است . پایگاه داده های رابطه ای (RDBMS ) هسته مرکزی اکثر بانکهای اطلاعاتی ، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری ، سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS ) ، صفحات دینامیک وب و بسیاری ازنرم افزارهای دیگر را تشکیل میدهند .

متن کامل :

دیدگاهتان را بنویسید

اجرا شده توسط: همیار وردپرس